Menüpontok

Rendelőintézetünk házirendje

 

1. A rendelőintézet nyitva tartása, rendelkezésre állása:

 • Hétfőtől péntekig munkanapokon rendelési időhöz kötötten működik intézményünk.
 • A betegirányítás időpontfoglalás, vagy információ kérés érdekében munkanapokon 8-16 óra között érhető el személyesen, vagy telefonon, a fizikoterápiás kezelésekre pedig a helyszínen 8-15.30 (délutános napokon 18-ig) között lehet személyese időpontot kérni.
 • A fenti időpontokon kívül betegirányítás és szakrendelések nem működnek, intézményünkben ügyeleti szintű és sürgősségi jellegű ellátás nem működik.


2. Intézményünk megközelítése:

 • Az intézmény korlátozott számú parkolóhellyel rendelkezik, amely csúcsidőszakokban nem minden esetben tudja kiszolgálni a betegek igényeit. Amennyiben intézményünk területén nem áll rendelkezésre parkolóhely az intézmény környezetében található nyilvános közterületi parkolókat kérjük használni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az intézményünk előtt található Árpád utca a Petőfi utca irányából egyirányú, ezt a megközelítés során vegyék figyelembe.
 • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy intézményünk belső parkolója nem közterület, ott közlekedési problémák esetén rendőr nem jogosult intézkedni, valamint intézményünk nem vállal felelősséget az ott bekövetkezett koccanásból, illetőleg lopásból származó anyagi károkért és személyi sérülésekért.
 • Az intézmény területén található parkolókat az ésszerű közlekedési kultúra jegyében szíveskedjenek használni, a parkolásra alkalmassá tett megállóhelyeken kívül a padkán, füves területen gépkocsival megállni szigorúan tilos!
 • Az intézmény a közvetlen bejárat mellett 2 darab mozgásában akadályozottak részére fenntartott parkolóhellyel rendelkezik, amelyet csak és kizárólag arra jogosító igazolvány jól látható elhelyezése mellett lehet használni.
 • Kérjük, hogy gyalogos közlekedés során az intézményünk gyalogosok, kerékpárosok részére fenntartott bejáratát használják és ne a személygépkocsik részére fenntartott bejáraton keresztül közlekedjenek.
 • Kerékpárokat a gyalogos bejárat mellett található kerékpár tárolóban lehet elhelyezni, ahogy a segédmotoros kerékpárokat is szíveskedjenek ide és nem parkolói helyek rovására elhelyezni, ezeket az intézménybe behozni tilos.
 • Babakocsikat az intézményen belül kérjük úgy elhelyezni hogy az intézményen belüli közlekedést ne akadályozzák.
 • Gyermekjáték kismotorok, szánkók, gyermek kerékpárok, görkorcsolya és egyéb gyermekjátékok intézményben történő használata tilos!
 • Az intézmény teljes területére élő állatot behozni tilos.


3. Információk szolgáltatása

 • Intézményünk működéséről, szakrendeléseinkről naprakész információk találhatóak hivatalos oldalunkon a www.szentmartonrendelo.hu címen, facebook oldalunkon: facebook.com/szentmartonrendelo. Továbbiakban személyesen, vagy telefonon információ kérhető betegirányítási részlegünkön.
 • Oldalunkat folyamatosan frissítve tájékoztatunk az esetleges szünetelő rendelésekről, valamint a rendelések időpont változásáról.
 • A kiadott előjegyzési időpontokat érintő változásról a betegeket minden esetben igyekszünk telefonos, vagy levélben történő megkeresés útján értesíteni, informálni. Az előjegyzés nélkül működtetett sebészeti rendelések vonatkozásában kérjük szíveskedjenek elektronikus elérhetőségeinken tájékozódni az esetleges változásokról.


4. A betegek vizsgálatra jelentkezése

 • Vizsgálatra jelentkezés a személyi igazolvány és a TAJ kártya, valamint lakcímkártya bemutatásával, beutaló köteles rendelések esetén- a beutaló- leadásával történik az intézmény betegirányításán személyesen, vagy a fenti dokumentumok adattartama alapján telefonon.
 • A betegek a szakrendeléseken minden esetben kötelesek személyazonosságukat a fenti okmányok előkészítésével igazolni.
 • Amennyiben a telefonos bejelentkezés során a beteg valótlan adatok, vagy nem megfelelő tartalmú beutaló alapján kért időpontot és az intézmény vonatkozó szabályai, vagy más előírások miatt előjegyzése nem lett volna lehetséges, úgy a beteg ellátását az intézmény megtagadhatja.
 • Az előjegyzéssel dolgozó rendelések esetén előzetes időpont kérése szükséges.
 • Laboratóriumi mintavétel érkezési sorrendben történik, az erre vonatkozó várakozás az előcsarnokban történik.
 • A betegek rendelőbe történő hívása alapvetően az előjegyzés, nem előjegyzéses rendeléseken az érkezés sorrendjében történik, ugyanakkor a tényleges behívás sorrendjéről a betegek aktuális állapota, személyi, vagy egyéb speciális körülmények alapján mindig az aktuális szakrendelés dönt.


5. Betegek várakozása, magatartási szabályok az intézményben

 • Az intézmény teljes területén a vonatkozó előírásoknak megfelelően tilos a dohányzás, a telekhatáron kívül a bejárat mellett kijelölt dohányzóhellyel rendelkezünk, ha már muszáj kérjük azt használják.
 • Az intézmény területén ittas, vagy bódult állapotban tartózkodni tilos!
 • Kisgyermekeket ne hagyjanak felügyelet nélkül soha, felhívjuk a figyelmet negatív tapasztalatból, hogy az intézmény lépcsőházában található kötélháló pont a szülői figyelmetlenségből adódó tragédiák megakadályozását célozza és nem telepített gyerekjáték! 
 • Az intézményben való várakozás során kérjük szíveskedjenek olyan magatartást tanúsítani, amely mások várakozását és nyugalmát, illetőleg a rendelések feladatellátását nem zavarja, akadályozza!
 • Az épület minden szintjén kellő számú ülőhely valamint nemek szerinti mosdó helyiség áll rendelkezésre. Mozgásában akadályozott betegek részére a földszinten került kiépítésre akadálymentes mosdó.
 • Intézményünk szintenként ivóvíz szolgáltatát biztosító ballonokat helyezett ki, amelyek betegek részéről történő használata csak a hozzá tartozó műanyag poharak igénybe vételével lehetséges. Amennyiben a poharak elfogytak kérjük jelezzék kollégánkak.
 • Az épület egész területén gondosan ügyeljenek a tisztaságra.
 • Az intézmény ruhatárral nem rendelkezik, a folyosókon fogasok találhatóak, az intézmény területén felügyelet nélkül hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • Az elhagyott tárgyakat betegirányításunk őrzi, érdeklődni a talált tárgyakat érintően ott lehetséges.
 • Az intézményben a telefon használatot szíveskedjenek kultúráltan, más várakozó betegek és legfőképpen a szakrendelések ellátását nem zavaróan végezni.
 • Intézményünkben nyílt wifi hálózat működik PJBSZ2 név alatt, annak használata során az intézményben tartózkodók kötelesek a jogsértő tartalmak megtekintésétől, letöltésétől távol tartani magukat, ilyen esetek előfordulása esetén az Önök érdekét szolgáló lehetőséget megszüntetjük.
 • Az intézményi telefonokat betegek, hozzátartozók nem használhatják.


6. Takarítás, műszaki hibák

 • Intézményünkben a takarítás folyamatosan működik, takarításra okot adó esetben keressék kisegítő munkatársunkat, valamint jelezzék a betegirányításon problémájukat. Munka közben a kollégák jelzőbójával jelölik a nedves padlófelületeket, kérjük vigyázzanak az elcsúszással.
 • Intézményünkben előforduló műszaki hibákat kérjük jelezzék betegirányításunkon, amelyet igyekszünk gyorsan megoldani.
 • A személyfelvonó esetleges elakadása esetében elhelyezett vészcsengő a betegirányításon jelez, intézményi kollégák haladéktalanul gondoskodnak a szabadításról.


7. Panaszkezelés, észrevételi lehetőség

 • Elhelyeztünk a betegirányításon egy panaszkezelést szolgáló füzetet, amely rendelkezésre áll 8-16 óra között. A leírt panasz mellett tüntessék fel elérhetőségüket, hogy megfelelően tudjunk reagálni a leírtakra, anonim panaszok kivizsgálásával érdemben nem foglalkozunk.
 • Az intézmény ügyvezető igazgatója készséggel áll rendelkezésre az intézményi igazgatási részlegen személyesen, továbbá az info@szentmartonrendelo.hu címen rögtön értesül a leírtakról. A szakrendelések működésével kapcsolatos panaszokat az intézmény szakmai vezetője és ügyvezető igazgató együttes jelenlétében csütörtök délelőtt lehet bejelenteni.
 • Az intézményi betegjogi képviselő elérhetőségei az épület faliújságain elérhetők.

© 2016. szentmartonrendelo.hu · Pannonhalma · Minden jog fenntartva!