Menüpontok

Szerződési feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a szentmartonrendelo.hu weboldalt üzemeltető Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-9090 Pannonhalma, Árpád u. 2/A.; cégjegyzékszáma: 08-09-017096; adószáma: 14507036-2-08 ; email elérhetőség: info@szentmartonrendelo.hu, telefonszám: +36 96 554 034/035; továbbiakban: Szolgáltató) és a Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft. által a www.szentmartonrendelo.hu weboldalon (továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.szentmartonrendelo.hu webcímen található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. A Szent Márton Járóbeteg Központ weboldala üzemeltetését a Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft. végzi.

Székhely: H-9090 Pannonhalma, Árpád u. 2/A.
Telefonszám: (+36)  96 554 034/035
Email: info@szentmartonrendelo.hu

2. Információkérés, visszahíváskérés, bejelentkezés vizsgálatra, kezelésre

2.1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a weboldal megfelelő modulját igénybe véve a Szolgáltatónak üzenetet, kérdést küldjenek az intézmény vezetésének.

2.2. A beérkezett információkéréseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az információkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért információkat eljuttatják a felhasználónak.

2.3. Cégünk mindent megtesz a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az információkérés, bejelentkezés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

2.4. A közfinanszírozott szolgáltatásaink igénybe vételének feltételeiről és lehetőségeiről a "BEJELENTKEZÉS" menüpontban találhatók információk. A társaságunk által nyújtott és térítés ellenében igénybe vehető egyéb szolgáltatások, vizsgálatok, kezelések pontos költségeit illetően a weboldalon a "TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK" menüpont tartalmaz részletes információkat.

3. Egyebek

3.1 A weboldal igénybevétele feltételezi a böngésző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a techológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

3.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

3.3 A weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat és kezelés tárgyához kapcsolódó képi dokumentációt az esetlegesen létrejött szolgáltatási szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

3.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Győri Városi Bíróság joghatóságát kötik ki.

3.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Pannonhalma, 2016.12.20.

© 2016. szentmartonrendelo.hu · Pannonhalma · Minden jog fenntartva!