Intézménytörténet

Intézményünk európai uniós forrásokból TIOP-2.1.2-07/1-2008-0025 azonosító számú pályázat keretében 806.771.348,- Ft támogatással jött létre – ahogy a képek is mutatják, a hangzatos megnevezés esetünkben fedi a valóságot – zöldmezős beruházásként.
Járóbeteg rendelő előtt - zöldmező

A fejlesztés kedvezményezettje Pannonhalma Város Önkormányzata volt, de annak megvalósítását a pályázat lebonyolítása céljából létrehozott társaság, – az akkor még kimondhatatlan nevű – Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Közhasznú Nonfprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bonyolította. A pályázati kiírás szempontjából lényeges szempont volt, hogy a pályázatot lebonyolító társaság tisztán önkormányzati tulajdonosi köre fedjen le legalább 15.000 lakost.
Járóbeteg rendelő építés alatt
Ez a kezdetben – akkori közigazgatási megnevezéssel – kistérségi keretek között induló fejlesztési folyamat a társaság tekintetében végül Pannonhalma Város Önkormányzata szinte kizárólagos tulajdona mellett indult el, a pályázati kiírás feltételrendszerének kielégítése érdekében jelképes tulajdonrészt jegyzett még 8 másik önkormányzat (Écs, Győrság, Lázi, Ravazd, Sikátor, Tarjánpuszta, Tápszentmiklós, Veszprémvarsány Községek Önkormányzatai) az akkor 18 településből álló kistérségből és a Pannonhalmi kistérségen kívüliként – a lakosságszám feltétel szempontjából megmentőként – Nyúl Község Önkormányzata.

Az engedélyezési eljárást követően 2011. április 1. napján nyílt meg a rendelőintézet – a dátum ellenére komoly elképzelésekkel és várakozásokkal – a betegközönség előtt. A nyitás előtti héten egészségügyi szűrésekkel tarkított nyílt nap keretében tekinthették meg intézményünket az érdeklődők.
Szűrőnap
Az indulás és engedélyezési időszakban sok kérdőjelbe ütköztünk az érintett hatóságokkal együtt az eddig egészségügyi ellátórendszer számára ismeretlen kistérségi járóbeteg rendelők speciális helyzete miatt. Ez szült érdekes helyzeteket, így például a területi lefedettsége is érdekesen alakult, mivel esetünkben azon településekre nézve – a bennünket finanszírozásért cserébe ellátásra kötelező – területi kötelezettség megállapítására, amelyek tulajdonosai az intézményt működtető nonprofit gazdasági társaságnak. Így alakult, hogy a mai napig vannak olyan abszolút vonzáskörzetünkbe tartozó – gyakorlatilag szomszédos – települések, amelyek felé jogilag ugyan nem vagyunk területi ellátásra kötelezettek, de a meglévő kapacitásunk kihasználhatósága és a józan ész is azt diktálta, hogy a Pannonhalmát övező földrajzi térség egésze számára nyújtunk szolgáltatást egyeztetett módon.

Intézményünk összesen heti 220 szakorvosi és 70 nem szakorvosi órával rendelkezik, a szakorvosi órákon 16 féle szakrendelés osztozik, a nem szakorvosi órakereten belül folyik a fizikoterápia, röntgen és vérvételi hely működtetése. Alapszakmák és alapvető diagnosztikai egységek kaptak helyt a szakmastruktúránkban, az épületünk is ennek a lakosságközeli koncepciónak megfelelően került kialakításra. Az 1500 m2es kétszintes, hőszivattyús elven hűtött-fűtött épület belső kialakítása többször változott az eredetileg tervszerűen megvalósított elképzelésekhez képest. Ezt részben a működtetés során felmerülő praktikus szükségletek (pl. célszerű a pszichiátria, kardiológia rendeléseket egymásból nyíló dupla helyiségcsoportban bonyolítani, amire eredetileg a tervezőnek illett volna gondolni) igényelték, másrészt a tulajdonos önkormányzat részéről merült fel annak szüksége, hogy Pannonhalma város teljes körű egészségügyi alapellátási szolgáltatási köre az épületben nyerjen elhelyezést, így az egyik oldalszárnyat a háziorvosi körzetek befogadhatósága miatt teljesen átalakítottuk. Jelenleg a szakrendelések célját 8 kezelő helyiség szolgálja, így jellemzően több szakma használ közösen egy helyiséget, így olykor komoly fejvakarást eredményez egy új rendelés megjelenése, vagy valamilyen változtatás a kialakult rendszerben.
Elkészült Járóbeteg Központ éjszakai kivilágítással
A szakrendeléseink heti időtartama a 4 és a 20 között változik, így a rendszerünk időben is eléggé széttagolt, a rendelések mintegy fele a délutáni idősávban kerül bonyolításra. Ez úgy tűnik a segítő családtagokra alapozva megfelelően ellensúlyozza azokat a kezdeti félelmeket, amelyek a térségbeli betegek Pannonhalmára való eljutásával voltak kapcsolatosak, mivel több környező településről egyáltalán nem is volt közforgalmú tömegközlekedési lehetőség a városba. Az utóbbi néhány évben vannak javulások ezen a téren, valamint a környező kistelepülések falugondnoki szolgálatai is részesei a napi szintű utcaképnek az épületünk előtt!

Az intézményünk a pályázatban vállalt kötelező fenntartási időszak végével új kihívások mentén próbálja a továbbélését biztosítani. Az elmúlt 3-4 évben más stabilnak mondható 50 ezres évi esetszámmal érintett közfinanszírozott járóbeteg szakellátás, mint fő feladat mellett egyre több területen próbál érvényesülni. Zömében pályázati forrásokból nyitottunk Pannonderm Esztétikai Lézercentrum néven egy speciális egységet, amellyel bőrgyógyász szakorvos kollégáink szakmai hozzáértése mellett a szépségiparba is belevágtunk.
Pannonderm Esztétikai Centrum
Ezt igyekszünk folyamatosan új szolgáltatásokkal bővíteni, így elkezdtünk lökéshullám terápiás szolgáltatást nyújtani, jövő évtől ultrahangdiagnosztikát, bőrgyógyászati anyajegyszűréseket tervezünk indítani. Privát szolgáltatásainkat a régóta dédelgetett foglalkozás egészségügyi szolgáltatás tényleges beindítása mellett már Pannonderm Egészségügyi Centrum gyűjtőnév alatt szeretnénk kezelni, amelyek jól kiegészíthetik a Szent Márton Járóbeteg Központ közfinanszírozott szolgáltatásait. Szeretnénk intézményünk lehetőségeit, kapacitásait térségi szűrőprogramokon, pályázati lehetőségeken keresztül tovább kamatoztatni Pannonhalma és a térség javát szolgálva!