TÁJÉKOZTATÓ A MASZKVISELÉS SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 15144-2/2022/EÜIG iktatószámú határozatában meghatározta az egészségügyi intézményekben történő  maszkviselés szabályait.

Ennek értelmében:

„ Egészségügyi intézményben minden egészségügyi dolgozó köteles orvosi vagy munkavédelmi maszkot, mindenki más foglalkoztatott és egyéb személy orvosi, textil, illetve más anyagokból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, az alábbi kivételekkel:

–       a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személyek nem kötelek maszkot viselni.

–       az egészségügyi intézményben foglalkoztatott személyek nem kötelesek maszkot viselni a betegellátásra nem szolgáló, betegforgalom számára nyitva nem álló pihenésre és étkezésre szolgáló helyiségekben, az orvosi és nővérszobában, valamint  irodai és egyéb munkahelyeken.

 

Kovács Szabolcs

ügyvezető

 

Pannonhalma, 2022.03.16.