Adatkezelési hozzájárulás

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS ELŐJEGYZÉSI RENDSZERBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Alulírott, személyes adataim kezelésével érintett, járóbeteg szakellátást igénylő adattulajdonos (továbbiakban: járóbeteg szakellátást igénylő), jelen elektronikus nyilatkozat keretében egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozat keretében a https://www.szentmartonrendelo.hu/idopontkeres-szakrendelesre „Előjegyzési rendszer” felületen általam megadott személyes adataimat (név,születési dátum,TAJ szám, e-mail cím, mobiltelefonszám, választott szakrendelés, panasz) a Szent Márton Járóbeteg Központ az általam igényelt járóbeteg szakellátás előjegyzési rendszerbe történő felvétel céljából, az adatvédelmi előírások betartásával kezelje.

Jelen nyilatkozat keretében tudomásul veszem és elfogadom, hogy a jelen időpontban hatályos jogszabályok és eljárási rendek értelmében, minden személyes megjelenést igénylő járóbeteg szakellátásra kizárólag előzetes telefonos, vagy elektronikus előjegyzés és telefonos szakorvosi konzultáció alapján van lehetőség.

A járóbeteg szakellátás előjegyzési rendszerébe történő felvétel céljából kifejezetten hozzájárulok, hogy a

SZENT MÁRTON JÁRÓBETEG KÖZPONT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
(9090 PANNONHALMA, ÁRPÁD UTCA 2/A, www.szentmartonrendelo.hu)

az előjegyzési rendszer regisztrációs felületén megadott személyes adataimat megismerje, tárolja elektronikus vagy papír alapon és egyben kezelje a számomra nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban, betartva az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), továbbá a Szent Márton Járóbeteg Központ „ Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata, az intézményünk honlapján található GDPR tájékoztató rendelkezéseit.

Kijelentem, hogy a személyes adataim kezelésével és védelmével összefüggésbe, a Szent Márton Járóbeteg Központ részéről a szükséges és megfelelő tájékoztatást megkaptam és tudomásul veszem, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos részletes szabályok az intézmény honlapján megismerhetőek. www.szentmartonrendelo.hu

Teljes felelősségem tudatában és annak vállalásával kijelentem, hogy az általam fentiek szerint megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és az érvényes és hiteles személyi dokumentumaimban foglalt adatokkal megegyezőek!

Letölthető változat  itt /pdf/