Közérdekű adataink

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1)-(3) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: A társaság ügyvezető igazgatója, egyben a 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-a szerinti munkavállalója, önállóan cégjegyzésre és a bankszámla felett rendelkezésre jogosult munkavállalója adatai:

 • Név: Dr. Török Péter
 • Tisztség, munkakör: ügyvezető igazgató
 • Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások: Havi bruttó 480.000 Ft személyi alapbér, munkába járási költségtérítés 15 Ft/km díjelszámolással gépkocsival, helyközi autóbusz esetén a menetjegy 100 %-os térítése mellett. Béren kívüli jutatások tekintetében irányadó a társaság cafeteria rendszere, ahol a vezető állású munkavállaló a társaság többi munkavállalójával megegyező összegű béren kívüli juttatásban részesül, ennek 2019. évi összege bruttó 200.000 Ft.
 • Irányadó végkielégítés, felmentési idő: Mt. általános szabályai szerint megfelelően irányadó, 30 nap, illetve munkaviszonyban töltött évek számának megfelelően a végkielégítés összege.

Versenytilalmi kikötés munkaszerződésében az Mt. 228. § alapján nincs. A társaságban más Mt. 208. § hatálya alá tartozó, bankászámla feletti rendelkezésre, vagy cégjegyzésre jogosult munkavállaló az ügyvezetőn kívül nincs!

A társaság felügyelő bizottsági tagjai vonatkozó adatai:

 • Név: Ferenczi Zsolt, Dr.Pintér Gyula, Szilágyi Kemál László
 • A társaság felügyelő bizottsági tagjai megbízási díjban, megbízási díjon felüli egyéb járandóságban, illetve juttatásban nem részesülnek.

Taktv. 2. § (3) bekezdés alapján a társaság az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő, vagy azt meghaladó mértékű alábbi árubeszerzésekkel rendelkezik: Smithmann Hungary Kft. és Szent Márton Járóbeteg Központ Kft. között az EFOP-2.2.19-17-2017-00096 pályázat végrehajtásaként az alábbi szerződések kerültek megkötésre:

 • bruttó 54.598.697 Ft értékben diagnosztikai eszközcsoport beszerzése 2019. július 28. napjáig történő telejsítési határidővel – már teljesített szerződés
 • bruttó 9.522.460 Ft értékben terápiás eszközcsoport beszerzése 2019. július 28. napjáig történő telejesítési határidővel – már teljesített szerződés
 • bruttó 4.155.923 Ft értékben higiénés eszközcsoport beszerzése 2019. szeptember 23. napjáig történő teljesítési határidővel – még nem teljesített szerződés
 • Partnereink
 • Widex logo
 • Almapatika logo
 • Lambert Optika logo
 • Pannonderm logo
 • Pályázataink
 • Széchenyi Terv