TOP – Pannonhalmi Foglalkoztatási Paktum

Projekt címe: TOP-5.1.2-15-GM1-2016-00003

Projekt azonosítószáma: Pannonhalmi Foglalkoztatási Paktum

Megítélt támogatás: 100.000.000 Ft

Összköltség: 107.454.000 Ft

Konzorciumi tagok: Pannonhalma Város önkormányzata, Győr-Moson- Sopron Megyei Kormányhivatallal, Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Státusz: A program keretében nyújtott támogatások folyósításának tervezett határideje és a projektzárás tervezett időpontja 2021.09.30.

A „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázati felhívásra Pannonhalma Város Önkormányzata a Győr-Moson- Sopron Megyei Kormányhivatallalés a Szent Márton Járóbeteg Központ Nonpforit Közhasznú Kft-vel konzorciumban nyújtotta be a TOP-5.1.2-15-GM1-2016-00003 számú, „Pannonhalmi Foglalkoztatási Paktum” pályázatot, amelynek keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

 • Foglalkoztatási paktum megalakítása a térségi önkormányzatok, és a legjelentősebb foglalkoztatók bevonásával
 • Paktumiroda felállítása
 • Kísérleti foglalkoztatási projektek előkészítése
 • Célcsoport számára nyújtott képzések finanszírozása
 • Munkáltatók számára foglalkoztatási támogatása folyósítása

A Pannonhalmi Foglakoztatási Paktum keretében a  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal támogatni tudja a pannonhalmi lakcímmel rendelkező regisztrált munkanélküliek foglalkoztatását, képzését akik az alábbi célcsoportokba tartoznak:

 • Alacsony iskolai végzettségűek
 • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 • 50 év felettiek
 • GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
 • Megváltozott munkaképességű személyek
 • Roma nemzetiséghez tartozó személyek
 • A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők (Azok a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresők, akik a versenyszférába visszavezethetők.)
 • Inaktívak

A projekt keretében a Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság munkaerőpiaci tanácsadási tevékenységet folytat, a konzorciumi tagra eső összköltség és támogatás összege 10.032.973 Ft.