TÁJÉKOZTATÓ AZ OLTÁSI AKCIÓHÉT VÉGÉRŐL

Tájékoztatom Tisztelt Betegeinket és az oltakozni kívánó térségi lakosokat, hogy a Szent Márton Járóbeteg Központban az oltási akcióhét március hónapban véget ér. Az utolsó oltási nap ebben a hónapban március 30.(szerda 12-16 óráig)

 

Ezt követően – ellenkező rendelkezésig – koronavírus elleni vakcinát, védőoltást a kijelölt kórházi oltópontokon lehet felvenni. (Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Győr Vasvári Pál u. 2.-4.)

 

Pannonhalma, 2022. március 29.

 

Kovács Szabolcs

ügyvezető-intézményvezető

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A MASZKVISELÉS SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 15144-2/2022/EÜIG iktatószámú határozatában meghatározta az egészségügyi intézményekben történő  maszkviselés szabályait.

Ennek értelmében:

„ Egészségügyi intézményben minden egészségügyi dolgozó köteles orvosi vagy munkavédelmi maszkot, mindenki más foglalkoztatott és egyéb személy orvosi, textil, illetve más anyagokból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, az alábbi kivételekkel:

–       a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személyek nem kötelek maszkot viselni.

–       az egészségügyi intézményben foglalkoztatott személyek nem kötelesek maszkot viselni a betegellátásra nem szolgáló, betegforgalom számára nyitva nem álló pihenésre és étkezésre szolgáló helyiségekben, az orvosi és nővérszobában, valamint  irodai és egyéb munkahelyeken.

 

Kovács Szabolcs

ügyvezető

 

Pannonhalma, 2022.03.16.

OLTÁSI AKCIÓNAPOK MÁRCIUSBAN

 

Tisztelt Betegeink, Tisztelt Térségi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy MÁRCIUS hónapban a Szent Márton Járóbeteg Központban minden szerdán és pénteken lesznek oltási akciónapok:

 

Március 2. (SZERDA) 12-16 óráig, Március 4.(PÉNTEK) 9-13 óráig

Március 9. (SZERDA) 12-16 óráig, Március 11.(PÉNTEK) 9-13 óráig

Március 16. (SZERDA) 12-16 óráig, Március 18. (PÉNTEK) 9-13 óráig

Március 23. (SZERDA) 12-16 óráig, Március 25. (PÉNTEK) 9-13 óráig

Március 30. (SZERDA) 12-16 óráig.

 

Ekkor előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval lehet jönni a térség lakosainak az első, akár az elmaradt második vagy a megerősítő harmadik és negyedik oltásra is.

A kórházi oltópontokon (Győrben) az oltási akcióhét (csütörtök-pénteken 14-18 óráig, szombaton 10-18 óráig) a korábbi időpontokban tovább folytatódik március hónapban is.

 

Tisztelettel:

 

Kovács Szabolcs

ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

ONLINE IDŐPONTFOGLALÁS SZAKRENDELÉSRE

Tisztelt Betegeink!

Tájékoztatom Önöket, hogy intézményünknél a mai naptól szakrendeléseinkre online időpontfoglalásra is van lehetőség a https://www.szentmartonrendelo.hu/idopontkeres-szakrendelesre/ címen.

A telefonos bejelentkezési lehetőségeink továbbra is változatlanok maradnak: 96/554-034, 96/554-035

Kérem a Tisztelt Betegeinket, hogy szakrendeléseinkre előzetesen a megadott telefonszámokon vagy az online időpont foglalási rendszer használatával szíveskedjenek bejelentkezni.

Pannonhalma, 2021. július 27.

Kovács Szabolcs ügyvezető

10 éves a Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalmán

2011. április 1-én pénteken nyitotta meg kapuját az intézmény több éves előkészítő munka gyümölcseként, ezért erre emlékezve néhány gondolatban felelevenítjük ennek folyamatát.

TIOP-2.1.2-07/1-2008-0025 számú pályázat keretében indult el a járóbeteg központ megvalósítása kezdetben kistérségi vezetéssel, majd – elsősorban pályázattechnikai okok miatt – Pannonhalma város gesztorálása mellett. Az európai uniós források egyik első fecskéje volt a járóbeteg központ térségünkben, akkor a megvalósításban részt vevő települések anyagi erejéhez mérten felfoghatatlan összegű támogatás mellett. A projekt részletesebb adatairól itt olvashat.

A 2010. november 30. napi fizikai projektzárást követően került kiválasztásra az intézmény szakorvosi és szakdolgozói állománya, majd az engedélyeztetések és finanszírozási szerződés megkötése után kerülhetett sor a tényleges nyitásra, amelyet a térség lakói már türelmetlenül vártak. (Alsó galériában található képünk ténlyegesen az első rendelési napon készült.)

Jelen közegészségügyi helyzetben szerény lehetőségeink vannak a megemlékezésre és a tényleges évfordulón is oltóponti munka folyik majd az intézményben, de ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a munkáját, aki a járóbeteg központ megvalósításában és elmúlt évtizedes működtetésében részt vett a múltban, illetve részt vesz a jelenben! Köszönjük Pannonhalma Város Önkormányzata és a térség többi önkormányzatának támogató segítségét és nem utolsó sorban Tisztelt Betegeink töretlen bizalmát!

Kovács Szabolcs
ügyvezető igazgató, intézményvezető

Covid oltópont az intézményben

2021.03.17. napjától kezdődően intézményünk is egy oltópontot működtet.

Lényegi információk ezzel kapcsolatban:

  • Az oltási folyamat háziorvosok, vagy más egészségügyi igazgatási szerv beküldése alapján részükről előzetes értesítés alapján zajlik. A beérkezés egyelőre tehát nem önkéntes.
  • Az épület jobb oldali főbejárati szárnyán egyéb betetforgalmunkhoz képest elkülönített be és kijárást biztosítunk az oltópontra érkezőknek. Az oltóponti regisztrációt az intézmény betegfogadó helyiségében lehet majd elvégezni. Az oltást követően a megfigyelés az elkülönített folyosószakaszon kialakított pontokon zajlik, majd az igazoló dokumentumokkal együtt történő elbocsátás a Szent Márton utca felőli kijáratnál történik meg.
  • Felhívjuk betegeink figyemét arra, hogy az oltóponti feladat biztosítása miatt ideiglenes jelleggel néhány szakrendelésünk szünetelni fog, erről oldalunkon informáljuk majd Önöket, valamint az érintett napra időponttal rendelkező betegek erről külön értesítést is kapnak majd.

Vezetőség változás az intézményben

Tájékoztatunk arról, hogy a Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői és intézményvezetői feladatait 2020.03.01. napjától a társaság taggyűlésének döntése értelmében Kovács Szabolcs – Pannonhalma város eddigi jegyzője – látja el. A társaság korábbi ügyvezetője, Török Péter jogviszonya az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 19. §-a alapján 2020.03.01. napjával megszűnt.

Ugyanezen időponttól kezdődően az intézmény vezető asszisztensi feladatait Sebestyén Anett látja el.